Huren bij Immovita & Algemene Voorwaarden

Inschrijven


Immovita & Corona / Covid 19 maatregelen :
– Bezichtigingen bij Immovita zijn mogelijk, echter wanneer u verkouden bent of griep verschijnselen heeft bent u helaas niet welkom;
– Immovita kan in dat geval een video of afbeeldingen van de woning opsturen.
– Voor woning zoekenden die niet kunnen of willen bezichtigen is het daardoor toch mogelijk een woning te huren zonder deze te bezichtigen;
– Het kantoor van Immovita is gesloten voor bezoekers , wij kunnen u uitsluitend per mail of telefonisch te woord staan.
– Huurovereenkomsten kunnen enkel digitaal ondertekend worden per mail ( NIET OP KANTOOR )

Medewerkers van Immovita die aan het werk zijn hebben geen gezondheidsklachten. Tijdens bezichtigingen zullen zij geen handen geven en gepaste afstand bewaren.
Wij vragen uw begrip daarvoor.

Op onze website vindt u een groot gedeelte wat er momenteel beschikbaar is in Den Haag. Wij plukken uit het aanbod en zoeken voor u de juiste passende woning, onze procedures zijn helder en eenvoudig:

fase 1

Inschrijving via de website (kosten hiervoor zijn € 28.-, deze krijgt u terug bij ondertekening contract). Hiermee kunnen we u desgewenst dagelijks of wekelijks op de hoogte houden van de woningen die beschikbaar zijn en komen.

fase 2

Via de website kunnen we voor u een afspraak inplannen voor bezichtiging van de woning, dit doen wij indien mogelijk met u persoonlijk ipv een groepsbezichtiging, in 90% van de situatie gaat dit zo, er zijn uitzonderingen mogelijk waarbij bijvoorbeeld de voormalige huurder beperkt beschikbaar is.

fase 3

Indien u de woning via Immovita wilt huren zullen wij u een inschrijfformulier toesturen, op dit formulier staan de documenten die wij van u nodig hebben zoals bijvoorbeeld kopie legitimatie, inkomensgegevens (contract en salarisstroken), verhuurdersverklaring en print screen van bijvoorbeeld de salarisstorting, en indien van toepassing een garantstelling formulier. Voorbeelden van deze documenten kunt in PDF vorm downloaden van onze website.

fase 4

Wij completeren uw gegevens tot een dossier en leggen dat aan de eigenaar voor. Het is aan de eigenaar om u te accepteren als huurder. Immovita zal alles in het werk stellen om de woning ervoor te zorgen dat de woning aan u wordt verhuurd. Uitgangspunt is echter dat u moet beschikken over een ID, verblijfsvergunning (indien van toepassing) en een regulier inkomen van minimaal 2.5 keer de netto huur. Vanzelfsprekend zijn er uitzonderingen mogelijk als u bijvoorbeeld studeert (een garantsteller).

AVG Gebruik persoonsgegevens :

Immovita heeft van alle kandidaat huurders  gegevens nodig om aan de verhuurder ter goedkeuring voor te leggen.

Deze gegevens delen wij alleen met de desbetreffende verhuurder .

Een kandidaat huurder moet zichzelf eerst inschrijven bij Immovita via onze website.

De inschrijving kost eenmalig € 28.00 en daarbij geeft de huurder aan gebruik te willen maken van de diensten van Immovita Makelaardij.

Gegevens sturen wij  pas door aan een verhuurder nadat een kandidaat huurder schriftelijk bij ons heeft aangegeven toestemming te geven deze gegevens  door te sturen aan de  verhuurder in kwestie.

“Op het moment dat u klant wenst te worden, verstrekken wij uw gegevens aan Economic Data Resources B.V. (EDR). EDR zal op basis van deze gegevens een advies geven over uw kredietwaardigheid. EDR gebruikt uw gegevens voor onderzoek naar uw kredietwaardigheid en contactgegevens. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens door EDR, zie: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/.”

Wij delen verder geen persoonsgegevens met andere partijen dan de verhuurder in kwestie.

Deze  gegevens worden via onze beveiligde server verstuurd via een email adres dat ook is beveiligd.

Bij voorkeur nodigen wij een verhuurder persoonlijk uit om deze gegevens op kantoor in te zien. Dit is helaas niet in alle gevallen mogelijk en dan worden de documenten per mail verstuurd.

Nadat een verhuurder een kandidaat heeft goedgekeurd of afgekeurd worden alle papieren documenten in het dossier versnipperd in een papierversnipperaar type :                                                          Ideal cross/cut 2601. Wij bewaren na goedkeuring van een verhuurder geen papieren  documenten met persoonsgegevens van huurders op ons kantoor.

Een kandidaat huurder mag op de aangeleverde documenten persoonlijke gegevens zoals BSN nummers afschermen of doorstrepen.

Als een kandidaat huurder bepaalde gegevens niet wil  of kan aanleveren dan is dat geen probleem.

Echter kan dit wel gevolgen hebben bij de beoordeling van de verhuurder van deze kandidaat.

fase 5

Immovita heeft toestemming van de eigenaar om de woning aan u te verhuren. Het contract wordt opgesteld alsmede de factuur, de factuur bevat (meesttijds) de eerste maandhuur en een maand borg. U wordt uitgenodigd op kantoor om de akte te ondertekenen. De huur en borg dienen binnen te zijn voor de check in. De eerste maand huur en borg lopen via Immovita, na de succesvolle check in storten wij deze door naar de eigenaar.

fase 6

In samenspraak stellen Immovita en huurder een moment vast waarop de woning uitvoerig wordt geïnspecteerd en gefotografeerd. De meterstanden worden genoteerd en desgewenst kunnen wij u helpen met het overzetten van gas, licht, water, internet en TV. Hier zijn vanzelfsprekend geen extra kosten aan verbonden voor u!

Wij blijven als verhuurmakelaar betrokken bij u als huurder, gedurende de looptijd van het contract blijven wij uw aanspreekpunt voor alle zaken die aandacht behoeven!

Algemene Voorwaarden
U staat op het punt om uw zoektocht naar een leuke woning extra kracht bij te zetten door een abonnement op onze diensten d.m.v. een inschrijving bij Immovita verhuur en beheer:
De door u verstrekte gegevens zijn juist en naar beste weten ingevoerd.
De door u verstrekte gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Op het moment dat u interesse toont in een woning zullen uw gegevens worden gebruikt om een voorstel uit te brengen naar de verhuurder en een toewijzing van de woning voor u te bewerkstelligen.
U bent ervan op de hoogte dat Immovita verhuur en beheer bij het zoeken naar geschikte woonruimte, van diverse eigenaren toestemming heeft gekregen om woonruimten te presenteren op de website van Immovita verhuur en beheer zelf. Daarmee is de verhuurder dan ook de opdrachtgever. Met het tekenen van deze Algemene Voorwaarden komt er geen bemiddelingsovereenkomst tussen u en Immovita verhuur en beheer tot stand. Als er een huurovereenkomst tot stand komt tussen u en de verhuurder hoeft u ons dus ook geen courtage te betalen.
Immovita verhuur en beheer kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige informatie die op onze website (of gelieerde website(s)) of andere informatiedragers staat (of zal staan).
Voordat u via Immovita verhuur en beheer een woonruimte kunt huren dienen sowieso de volgende gegevens aangeleverd te worden : origineel identiteitsbewijs ( paspoort of ID-kaart, geen rijbewijs, zonder BSN en kruisje door de foto heen) 3 recente bankafschriften stortingen salaris en betalingen huur, verhuurders verklaring (niet ouder dan 2 maanden), 3 recente loonstroken, werkgeversverklaring (niet ouder dan 2 maanden), bewijs adres vanuit Gemeente, Belastingdienst of Mijn Overheid niet ouder dan 2 maanden. In geval u student bent of over een tijdelijke arbeidsovereenkomst beschikt dienen de gegevens (ID of paspoort zonder BSN en kruisje door de foto heen, 3 recente bankafschriften salaris, 3 recente loonstroken, bewijs adres) van een garantsteller aangeleverd te worden (welke een vast contract heeft en minimaal € 2500,00 netto verdiend). LET OP: De toelatingseisen van iedere verhuurder verschillen dus houdt u hier rekening mee.
De door u verstrekte gegevens kunnen en mogen door Immovita verhuur en beheer op juistheid en echtheid gecontroleerd worden, tevens kan Immovita verhuur en beheer een credit check doen om te controleren of u in aanraking bent geweest met deurwaarders of incassobureaus.
Voor het proces van het willen huren van een woning via Immovita verhuur en beheer geeft huurder toestemming voor het opvragen en verwerken van de persoonsgegevens van huurder en eventueel garantsteller op basis van de AVG-grondslagen. De opgevraagde persoonsgegevens zijn nodig voor de uitvoering van een overeenkomst. Immovita verhuur en beheer verklaart hierbij strikt vertrouwelijk om te gaan met deze persoonsgegevens.
Het nemen van een optie wordt veelal door de opdrachtgevers niet geaccepteerd. Het nemen van een optie kan dan ook enkel indien opdrachtgever (verhuurder) hierin toestemt.
De uiteindelijke toewijzing van een woning ligt altijd bij de verhuurder.
Alle door Immovita verhuur en beheer gedane aanbiedingen (aan u) van woonruimte, zowel schriftelijk als mondeling, zijn vrijblijvend.
Op de opleveringsdatum van uw eventueel toegewezen woning dienen alle benodigde documenten bij Immovita verhuur en beheer aanwezig te zijn en dient u de huur en de borg voldaan te hebben. De huurovereenkomst zal worden aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat op het moment van sleuteloverdracht alle benodigde documenten bij de verhuurder aanwezig zijn en dat u de huur en borg heeft voldaan.
Nadat er een huurovereenkomst tot stand is gekomen tussen u en een verhuurder vervalt uw inschrijving bij Immovita verhuur en beheer.
LET OP; Bij annulering uwerzijds, 24 uur na schriftelijk bevestiging door ons kantoor, bent u gebonden aan 1 maand huur voor de opleveringsdatum te betalen alsmede de annuleringskosten ad € 250,00 excl. BTW.
Immovita verhuur en beheer kan niet aansprakelijk (direct, noch indirect) gehouden worden voor de juistheid van legitimaties, (arbeids)contracten, loonstroken, e.d. u als woningzoekende moet er jegens Immovita verhuur en beheer voor instaan dat alle aangeleverde documenten juist zijn.
Indien u ZZP-er bent dient u er rekening mee te houden dat u in de regel 3 maanden borg dient te betalen.